Pořádání na sezónu 2016/17

Zájemci o pořádání ať se hlásí Josefu Pelcovi ( mob.: 606 550 582, www.facebook.com/josef.pelc.9 )