Regionální výběry mladších, starších žáků 2008/20

Regionální výběry mladších 2008/2009

 

Za oddíl TJ Lokomotiva Louny byli nominovaný hráči :

 

Mladší žáci: Josef Helšus, Lukáš Pyskatý

 

Informace:

Mladší žáci (ročník narození 1995, 1996)

 

Pořadatel : CFbU

Termín : 30. ledna  2009

Místo : Sportovní hala UJEP, Ústí nad Labem, Klíše,

Akce : První sraz regionálních výběrů dorostu 2008/2009

Přihlášky :  Písemné přihlášky zaslat do 28.1. 2009 na adresu :   

                    Marek Štěpánek  mobil: 724 076 674,  e-mail: elnec@centrum.cz

 Ubytování : pořadatel nezajišťuje

 Stravování : Zajištěn oběd pořadatelem.  Zajištěn pitný režim.

Doprava : Vlastními prostředky . Možnost parkování u sportovní haly .

 Startovné : 100,- Kč / hráč

Lékařská služba : po celou dobu srazu zajištěn lékařský dozor.

Prezentace : U vstupu do haly naproti vrátnici.  Pátek  30.1.2009  v  930 – 9 50

Časový plán:

 9:00 - 10:30  1. trénink dorostu

10:30 až 12:00  1. trénink mladších žáků

12:30 oběd mladších žáků

12:00 až 13:30  2. trénink dorostu

14 : 00    oběd dorostu

13:30 až 15:00  2. trénink mladších žáků

                             

 

Regionální výběry starších žáků 2008/2009

 

Za oddíl TJ Lokomotiva Louny byli nominovaný hráči :

 

 

Starší žáci: David Paseka, Tomáš Beneš, Pavel Krůta

 

Informace:

Starší žáci (ročník narození 1993, 1994)

 

Pořadatel : ČFbU

Termín : 30. ledna  2009

Místo : Sportovní hala Spořice u Chomutova

Akce : První sraz regionálních výběrů starších žáků 2008/2009

 

Omluvenky či dotazy:   Jan Fábry

                                      Tel. 731 601 365

                                      Furby12@centrum.cz

 

Bližší info: WWW.USKSLAVIE.CZ   

Ubytování : pořadatel nezajišťuje

 Stravování : Zajištěn oběd pořadatelem.  Zajištěn pitný režim.

 Doprava : Vlastními prostředky . Možnost parkování u sportovní haly .

Startovné : 100,- Kč / hráč

Lékařská služba : po celou dobu srazu zajištěn lékařský dozor.

Prezentace : v Hale.  Pátek  30.1.2009  v 9:00 – 9:30

Časový plán:

 10:00 - 11:30  1. trénink

 11:45 – 12:15 oběd

 13:00 – 14:30 2. Trénink

15:00 závěr+hodnocení

 

 

 

Všem nominovaným oddíl přeje hodně osobních úspěchů a dobrou reprezentaci oddílu na venek. Startovné za hráče uhradí oddíl po skončení výběrů na nejbližším tréninku.