Zasedání výkonného výboru

  Poslední zasedání výkonného výboru se konalo 26. 11. 2010, přinášíme vám několik závěrů, které z něho vyplynuly. 

1) Vzhledem ke snížení počtu svých členů VV kooptoval Vojtěcha Stránského za svého člena.

2) Pokud člen oddílu sežene sponzorský dar, bude mu jeho výše odečtena z příspěvků. V případě, že celková výše sponzorského daru bude vyšší než roční příspěvky, má člen oddílu nárok na vyplacení 25 % z rozdílu těchto částek - (sponzorský dar - příspěvky) * 0,25.

3) Došlo ke změně kompetencí členů VV:

Jan Bartoš - finance, web
Michal Charvát - trenér starších žáků
Pavel Janda - sekretář, komunikace
Vojtěch Stránský - předseda oddílu, komunikace, pořádání
Marek Svoboda - trenér "A" týmu

JaB