Zápis z VV, který proběhl 13.1.15

 

Přítomní členové VV: Macháček, Charvát, Lindner, Pelc, Turza

 

Představení nového loga týmu:

Michal Charvát ve spolupráci s panem Bočánkem, který výraznou měrou přispěl svými grafickými schopnostmi ke zrodu nového loga týmu, oficiálně na zasedání VV toto logo představil. Barvy nového loga odpovídají klubovým barvám a znak Lokomotivy byl zachován.

 

O schválení nového loga nechal hlasovat VV:

5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - návrh byl přijat

 

Informace o umístění nástěnky v centru města Loun:

Předseda informoval členy VV: Po hledání vhodného místa pro umístění nástěnky byl osloven pan Zdeněk Hrbek (Malířství Hrbek) sídlo na rohu ulic Jakoubkova a Česká v Lounech - dole je prodejna kebabu (GPS 50.3562319N, 13.7981339E), který nám umožnil vystavit nástěnku ve výkladní skříni jeho nemovitosti. Na oplátku jsme nabídli možnost umístění loga na našich stránkách a na klubovém textilu. Akce proběhla těsně před Vánoci roku 2014 a naleznete se zde veškeré informace o všech kategoriích lounského florbalu.

 

Návrh na úpravu času čtvrtečních společných tréninků juniorů a mužů:

Jiří Lindner podal informaci o čtvrtečních trénincích a navrhl, aby čas tohoto tréninku byl zkrácen o půl hodiny, tj. od 19:00 do 20:30, vzhledem k tomu, že na tyto tréninky chodí více juniorů než mužů, tak hodina a půl je na tento trénink postačující.

 

4 pro, 0 proti, 1 se zdržel - návrh byl přijat

 

Ostatní:

 

Předsedovi klubu bylo připomenuto, aby bylo nakoupeno 50 míčků, které budou následně rozděleny do všech družstev. Jedná se o úkol z již minulého setkání VV, termín pro splnění byl stanoven do konce ledna 2015.

 

5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - návrh byl přijat

 

Dále bylo rozhodnuto o nákupu rozlišovacích dresů (zodpovídá Turza) pro každou kategorii, které budou následně přiděleny trenérům příslušných kategorií, termín pro splnění byl stanoven do konce ledna 2015.

-          Pro muže - 5 ks ve velikosti XL

-          Pro juniory - 5 ks ve velikosti L

-          Pro žáky a elévky - 3 barvy po 5 ks ve velikosti M

 

Aktuální stav rozlišovacích dresů k 13. 1. 2015:

-          zelené: 3

-          oranžové: 10 (z toho 5 „silničářských vestiček“)

-          růžové: 7

-          červené: 6

-          žluté: 3

-          černé: 7

-          bílé: chybí z minulé sezóny

 

5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - návrh byl přijat