VV ze dne 27.11.2014

Přítomní členové VV: Macháček, Charvát, Lindner, Pelc, Turza

Hosté: Rajlich (trenér elévů), trenéři mužstva A bez účasti

 

Srovnání počtu mládeže za listopad 13/14 a 14/15:

13/14: celkem cca. 18 hráčů (kategorie od elévků až po starší žáky), žádné přihlášené soutěže

14/15:     9 elévů - bez přihlášení do soutěže

              7 mladších žáků - bez přihlášení do soutěže

              17 starších žáků - UL přebor starších žáků

              14 juniorů - 3. liga juniorů

              celkem 47 aktivních hráčů

 

Inventura skříněk:

Míčky a kužely:

Celkem: 25 míčků a 27 kuželů.

Bude koupeno 50 míčků, které budou následně rozděleny do všech družstev. (zodpovídá Macháček)

Každý trenér si povede seznam míčků před/po tréninku - bude průběžně kontrolováno.

 

                                                                               5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - návrh byl přijat

 

Rozlišovací dresy:

zelené: 3

oranžové: 10

růžové: Svoboda do haly donese 5.12.14

bílé: chybí z minulé sezóny

červené: 6

žluté: 3

černé: 7

 

Zjistit ceny nových rozlišovacích dresů, které následně budou objednány a rozděleny do všech mužstev. (zodpovídá Turza)

 

                                                                               5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - návrh byl přijat

 

Ostatní:

1.      Dovybavit pořadatelskou skříňku tj. skříňku č.1 (zodpovídá Pelc)

2.      Kompletní mládežnická brankářská výzbroj byla vrácena Honzou Javůrkem, následně byla zapůjčena Sašovi Benešovi.

3.      Ostatní brankářská výzbroj byla uložena do skříňky č.2. Zapůjčení budou hlídat trenéři a bude vždy zapsáno do notýsku, který bude k dispozici u                  výzbroje.

 

Příspěvky a sponzorské dary:

1.      Sponzorské dary od hráčů se budou řešit individuálně.

2.      Nehrající trenér nebude platit příspěvky.

3.      Hrající trenéři mládeže platí 1500,- Kč.

4.      Ostatní trenéři platí plnou částku.

5.      Příspěvky u brankářů: v případě nákupu výzbroje (doložit fakturou), neplatí brankář žádné příspěvky. Jinak platí pouze 50% z příspěvků pro danou                kategorii.

 

                                                                                5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - návrh byl přijat