Příspěvky na sezónu 2016/2017

Výše členských příspěvků na sezónu 2016/2017 dle věkových kategorií :
 
Přípravka, elévové, mladší a starší žáci + dívky - 4000 Kč
Muži a junioři - 5000 Kč (v ceně je i povinná registrace ČFbU)
 
Termíny úhrady členských příspěvků
 
- 1.polovina příspěvků uhrazena do konce září
- 2.polovina příspěvků uhrazena do konce prosince
 
Možnost slevy
 
V případě platby příspěvků na celou sezónu, bude z celkové výše poskytnuta sleva ve výši 500 Kč.
 
Rodinná sleva
 
Rodiče hradí členské příspěvky pouze za staršího člena - další rodinný příslušník má trénování zadarmo.
 
Forma úhrady
 
Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet 209459146/0300, variabilní symbol = rodné číslo nebo jméno hráče / hráčky. Ve výjimečných případech je možné provést platbu v hotovosti v sekretariátu klubu v MSH Louny u sekretáře/pokladníka oddílu proti vystavenému příjmovému dokladu.
 
Ostatní podmínky
 
Uvedená platba pokrývá náklady na pronájem hal, startovné do soutěží v rámci ČFbU, odměny pro trenéry, rozhodčí, míčky, rozlišovací dresy, apod. Platba nepokrývá náklady na cestovné, ubytování, stravování na turnajích a trénincích, apod. Sportovní vybavení si zajišťuje každý hráč / hráčka na své náklady.
Výše členských příspěvků na sezónu 2016/2017 dle věkových kategorií :
 
Přípravka, elévové, mladší a starší žáci + dívky - 4000 Kč
Muži a junioři - 5000 Kč (v ceně je i povinná registrace ČFbU)
 
Termíny úhrady členských příspěvků
 
- 1.polovina příspěvků uhrazena do konce září
- 2.polovina příspěvků uhrazena do konce prosince
 
Možnost slevy
 
V případě platby příspěvků na celou sezónu, bude z celkové výše poskytnuta sleva ve výši 500 Kč.
 
Forma úhrady
 
Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet 209459146/0300, variabilní symbol = rodné číslo nebo jméno hráče / hráčky. Ve výjimečných případech je možné provést platbu v hotovosti v sekretariátu klubu v MSH Louny u sekretáře/pokladníka oddílu proti vystavenému příjmovému dokladu.
 
Ostatní podmínky
 
Uvedená platba pokrývá náklady na pronájem hal, startovné do soutěží v rámci ČFbU, odměny pro trenéry, rozhodčí, míčky, rozlišovací dresy, apod. Platba nepokrývá náklady na cestovné, ubytování, stravování na turnajích a trénincích, apod. Sportovní vybavení si zajišťuje každý hráč / hráčka na své náklady.